Talentis Estudi és un espai on acompanyem i guiem els nois i noies facilitant-los eines i recursos perquè aprenguin a aprendre, a organitzar-se i a treballar de manera autònoma i efectiva.

Oferim:

Classes particulars a tots els nivells.

Reforç escolar de totes les matèries.

Preparació proves d'accés a cicles de grau mig i superior.

Orientació acadèmica.

Tècniques d'estudi.

Pautes educatives per a mares i pares.

Com ho fem?

A través del potencial, perquè creiem en la capacitat de canvi per resoldre les mancances partint sempre de les fortaleses. 

Ensenyant tècniques d’estudi, supervisant les tasques escolars i tutoritzant deures i treballs.. 

Treballant amb l’escola i amb altres professionals per tal de millorar el rendiment acadèmic dels nois i noies. 

Motivant i creant un projecte a mida, perquè sabem que cada un de nosaltres som únics i diferents.