Per què no començar a potenciar el talent innat des de petits? Petits Talentis es basa en la teoria de les intel·ligències múltiples que parla d’unes intel·ligències dominants a través de les quals la persona interactua i entén el món. Volem proveir als alumnes d’experiències que els estimulin respectant el seu estil i les seves capacitats.

 

Aquest programa, enfocat especialment en els més petits a partir dels 5 anys, busca que els nostres joves alumnes assoleixin uns objectius, potenciant-los a través del coneixement, l’exploració, la creativitat i les emocions.

Al llarg de cada sessió, els nens i nenes participaran en activitats diverses per tal d’afavorir el desenvolupament cognitiu: tallers de lògica i enginy, creativitat, raonament, resolució de problemes… Així com tallers més específics (ciència, audiovisual, contes,..) on realitzaran petits projectes que permetran aplicar continguts curriculars i extra curriculars, per tal d’aprendre coses noves i/o relacionar diferents coneixements.

Les activitats que conformen el programa van dirigides a enfortir i potenciar les habilitats i destreses agrupades en aquests cinc punts:

Matemàtic

Capacitat d’utilitzar els números de manera efectiva i raonar adequadament. Anàlisi i resolució de problemes. Lògica i raonament. Abstracció. Pensament inductiu i deductiu. Càlcul mental.

A través de resolució d’enigmes o reptes diaris, animem a l’alumne a utilitzar la lògica preguntant “Com ho hauríem de fer per…?” o bé amb hipòtesis “Què passaria si…?”. A través de jocs com les dames, els escacs, el dòmino, les cartes, el cub de Rubik o els sudokus, ajudant de forma interactiva a potenciar aquest punt.

Lingüístic

Comprensió i expresió verbal, vocabulari, raonament verbal i ús del llenguatge oral, escrit i no verbal. Capacitat de tractar i estructurar el misatges i l’ús de les paraules amb la finalitat de comunicar-se i expressar el propi pensament.

Expressió corporal

Capacitat de conèixer el seu propi cos i de manifestar i crear a partir d’ell. Orientació visual i espacial. Control motriu.

Creativitat

Capacitat de trobar solucions diferents i variades a una cosa. Ser capaç d’establir noves relacions i combinacions a partir d’informacions concretas. Pensament lateral i divergent. Resolució de problemas. Fluidessa, flexibilitat, originalitat i elaboración mental.

Inteligencia emocional

És la capacitat per comprendre’s a un mateix tot  reconeixent les pròpies emocions i sentiments. Poder identificar les raons que ens fan reaccionar d’una manera o una altra i comportar-nos d’una forma que resulti adequada. Treballar l’empatia i el treball en grup. La tolerancia a la frustració. Relaxació i Mildfuness.


1 hora setmanal
Dijous de 17:30h a 18:30h
Divendres de 17:30h a 18:30h

Consulta’ns altres possibles horaris

60€ / mes

De 5 a 8 anys