El taller de lògica i enginy està enfocat a aquells joves que tenen ments inquietes. Els nostres alumnes aprendran a resoldre problemes de lògica, deducció, endevinalles, càlcul mental, percepció espacial i associació abstracta. Tot a través de jocs creats i dissenyats exclusivament per l’equip de Talentis.

 

La comprensió verbal, la percepció espacial, el raonament o la memòria són algunes de les habilitats cognitives que s’exerciten. Aquest tipus d'activitat, a més d'entretenir i divertir, ajuda a potenciar competències intel·lectuals bàsiques per a l'aprenentatge.

La Mystery Box és una activitat original de Talentis on es posen a prova totes les capacitats i aprenentatges dels nens i joves de la forma més divertida i emocionant!

Quina repercussió tindrà en el meu fill/a, apuntar-lo a Mystery Box?

Durant l’any, els alumnes del taller seguiran un programa dissenyat especialment pels professionals de Talentis on exercitaran la ment a través de jocs i activitats gamificades.

☑ Pensament deductiu

☑ Pensament estratègic

☑ Esperit crític

☑ Treball en equip

☑ Imaginació

☑ Memòria

☑ Percepció de l'espai i en 3D

☑ Comprensió dels problemes matemàtics

☑ Llenguatge i construcció de discurs

Quin tipus de contingut aprendrà el meu infant?

L'estructura de l'activitat consta de sis blocs temàtics que conformen un hexàgon. Cada bloc té una duració aproximada de quatre sessions. En cada una d'elles es treballen diferents tipus de jocs, exercicis i activitats d'experimentació que estimulen i ajuden a desenvolupar la intel·ligència de l'infant.  

A cada apartat es treballen diferents personatges històrics que ajuden a l'infant a contextualitzar i arrelar el coneixement a la realitat que l'envolta. Per exemple: en el bloc sobre la deducció, es treballa el personatge de Sherlock Holmes, a través del qual aprenem com funciona el pensament deductiu, resolent els enigmes del famós detectiu. 

Al final de cada bloc es realitza una Mystery Box, activitat que reuneix totes les intel·ligències i que a més de tenir una funció avaluativa, és l'eina que consolida el coneixement après i el marca per sempre a través de l'emoció i la diversió del que l'activitat està dotada. Durant l'any el grup d'infants segueixen un fil conductor temàtic on a través d’una narrativa completen l'hexàgon de coneixement.

Seguiment del guia i informe sobre l'infant

L'activitat de Mystery Box està pensada per ser realitzada en grups reduïts i així millorar l'atenció a cada un dels joves. A principi de curs es fa una primera observació per detectar els potencials, les àrees de millora però també de la personalitat i la gestió emocional de l’alumne. Durant el transcurs de l'activitat el guia adapta les activitats en funció del grup i es fa un seguiment setmanal per aconseguir una evolució tant intel·lectual com emocional. A final de cada trimestre es realitza un informe de cada un de l’alumne que és lliurat als pares perquè puguin conèixer el seu desenvolupament.


Dijous de 17:30h a 19h

85€ / mes

De 9 a 12 anys