portada-mystery-box-6.png

El taller de lògica i enginy està enfocat a aquells joves que tenen ments inquietes. Els nostres alumnes aprendran a resoldre problemes de lògica, deducció, endevinalles, càlcul mental, percepció espacial i associació abstracta. Tot a través de jocs creats i dissenyats exclusivament per l’equip de Talentis.

La comprensió verbal, la percepció espacial, el raonament o la memòria són algunes de les habilitats cognitives que s’exerciten. Aquest tipus d'activitat, a més d'entretenir i divertir, ajuda a potenciar competències intel·lectuals bàsiques per a l'aprenentatge.

La Mystery Box és una activitat original de Talentis on es posen a prova totes les capacitats i aprenentatges dels nens i joves de la forma més divertida i emocionant!

Quin tipus de contingut aprendrà el meu fill/a?

Durant l’any, els alumnes del taller seguiran un programa dissenyat especialment pels professionals de Talentis on exercitaran la ment a través de jocs i activitats gamificades.

 

 Lògica

 Deducció

Estratègia

Lògico-matemàtic

Llenguatge i comprensió verbal 

Percepció i agilitat visual

Percepció espacial i raonament
     abstracte


Dilluns de 18h a 19:30h
Dimarts, dimecres
i divendres de 17:30h a 19h

85€ / mes

De 9 a 12 anys