A Talentis creiem en els talents innats de cada persona que ens fan únics i irrepetibles. Sabem que poder cercar-los i trobar-los en nosaltres i en els nostres fills està la clau de la felicitat. El nostre projecte està centrat en activar les destreses necessàries per enfortir aquests talents i aconseguir que esdevinguin fortaleses.

El nostre centre basa el seu programa d’ensenyament i potenciament del talent a través de la teoria de les intel·ligències múltiples descrita per Howard Gardner.

Què són les Altes Capacitats (AACC)?

Les altes capacitats intel·lectuals és el nom que ens referim per englobar les persones que tenen unes característiques cognitives diferents de la resta de la població. El seu potencial intel·lectual i la capacitat per l’aprenentatge és molt superior, per això són persones que requereixen una sèrie de mesures educatives diferenciades per tal que el seu desenvolupament cognitiu i emocional sigui satisfactori.

Les altes capacitats es poden trobar en qualsevol persona en tots els grups culturals, nivells socials i àmbits de l’activitat humana. Els nens i adolescents amb altes capacitats demostren respostes notablement elevades, o el potencial necessari per a aconseguir-les, comparats amb altres individus de la mateixa edat, experiència o entorn. Tenen alts nivells de capacitat en les àrees cognitives, creatives i/o artístiques, mostren una capacitat excepcional de lideratge o destaquen en matèries acadèmiques especifiques.